nazerine:

I love japanese bc it’s so regular and logical. eg,

kore = this, sore = that, dore = which
koko = here, soko = there, doko = where
koitsu = this person, soitsu = that person, doitsu = germany

  · A veces, que no duela es precisamente lo que duele.

hachedesilencio:

Escandar Algeet